بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران - میدان آرژانتین - بلوار بیهقی- خیابان 14ام غربی- پلاک 6 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 تهران 1 تهران - میدان آرژانتین - بلوار بیهقی- خیابان 14ام غربی- پلاک 6 88171794 محمد شهسوارزاده