بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 تامین سرمایه تمدن (سهامی خاص) 25,000 %50.00
2 بانک شهر 25,000 %50.00